Zbierz znajomych, jazda w śnieg, fota pstryk i – wygrywasz bilety do kina na dowolny seans dla całej paczki!

Masz czas do 4 lutego 2017. 

Koniecznie przeczytaj regulamin konkursu i leć pstrykać póki biało!

***

REGULAMIN KONKURSU

Snow Friends

Organizatorem Konkurs Snow Friends – są Obozy Demokratyczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Dantego 5/67, 01-914 Warszawa, zwana dalej TLT.

Konkurs rozpoczyna się  dniu 22.01.2017 i kończy w dniu 04.02.2017

 UCZESTNICY KONKURSU

Za udział w konkursie organizator nie pobiera żadnych opłat.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby powyżej 7 roku życia jeśli wyrażą na to zgodę ich prawni opiekunowie/rodzice

CEL I FORMA KONKURSU

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do zabawy w śniegu oraz do współpracy z rówieśnikami.

Aby wziąć udział konkursie należy:

–  Zebrać grupę znajomych min 2 osoby, maksimum 4 osoby

– Zrobić sobie grupowe zdjęcie przedstawiające zabawę na śniegu oraz logo Obozów Demokratycznych

– Wysłać zdjęcie w wiadomości na FB lub mailem na adres: kontakt@obozydemokratyczne.pl

Zadanie konkursowe polega na zrobieniu grupowego zdjęcia przedstawiającego zabawę na śniegu oraz logo Obozów Demokratycznych.

Wygrywa grupa osób, których zdjęcie najbardziej spodoba się jury.

Udział w konkursie jest dobrowolny.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

NAGRODY

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05.02.2017

Wyniki zostaną ogłoszone poprzez Facebook oraz stronę internetową www.obozydemokratyczne.pl

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wykorzystania zdjęć w celach marketingowych.

Nagrodami za najlepszą fotkę są:

– Bilety do kina Wisła dla całej grupy osób ze zdjęcia (max 4 osoby zgodnie z regulaminem)  na dowolny seans z repertuaru.

Niewykorzystanie nagrody przez laureatów konkursu:

Jeśli nagrodzony nie odbierze nagrody w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników konkursu lub też nie wyrazi zainteresowania nagrodą, nagroda ta przepada i organizator konkursu

zastrzega sobie prawo przyznania jej innemu uczestnikowi konkursu. Nagroda nie

może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny ani też przekazana na rzecz osób

trzecich. Do jej wykorzystania ma prawo jedynie osoba, która zajęła dane miejsce w wyniku przyznanej przez jury punktacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnik konkursu przyjmuje pełną odpowiedzialność za autentyczność swoich odpowiedzi

Obozy Demokratyczne w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmiennego niż przedstawionego powyżej podziału nagród i wyróżnień.