Integracja

Umiemy słuchać

Zaproś nas do zorganizowania wyjazdu integracyjnego dla Twojej szkoły, klasy Twojego dziecka.

Jak przygotowujemy wycieczki szkolne?

Spotykamy się i poznajemy;

Zbieramy informacje o placówce, sposobie pracy, rodzajach specjalizacji klas i celach szkoły/grup edukacji domowej;

Wybieramy lokalizację, która umożliwi nam zaspokojenie potrzeb grupy i realizację naszych celów;

Przygotowujemy program dla dzieci i młodzieży, którego filarami są:

– ćwiczenia komunikacyjne, w tym NVC

– nauka budowania relacji

– poznanie sposobów uczenia się

– pozytywne wzmacnianie

– pobudzenie motywacji wewnętrznej

– rozwinięcie sprawności motorycznych

– trening umiejętności społecznych

– emorudnka, czyli mówienie o własnych emocjach i otwarcie się na słuchanie o uczuciach innych

Dodajemy komponenty wg indywidualnych preferencji grupy zamawiającej np. zajęcia przedsiębiorczości, warsztaty przyrodnicze, lekcje językowe, eksperymenty, koła dyskusyjne i inne;

Opiekujemy się kadrą Twojej szkoły: prowadzimy warsztaty budowania relacji dorosły-dziecko, dajemy narzędzia metodyczne do pracy w szkole, staramy się znaleźć rozwiązania dla opisanych na sesjach problemów;

Zapewniamy dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych diet, opiekę mentorską i wychowawczą, ubezpieczenie NNW i dużo pozytywnej energii!

Aby zaplanować wyjazd szkolny, zadzwoń i umów się na spotkanie z nami!

Magda i Darek Napora

506 118 188

889 859 876